Külaselts

Ühingu peamisteks eesmärkideks on taaselustada kandi seltsielu, edendada sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist infrastruktuuri ning aidata kaasa looduse ja kultuuripärandi säilimisele.

MTÜ Vääna-Jõesuu Külaselts (edaspidi MTÜ) väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. MTÜ Vääna-Jõesuu Külaselts kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Vääna-Jõesuu Külaselts Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Vääna-Jõesuu külaseltsi lugu

2009-2015

Vääna-Jõesuu külaselts (VJKS) asutati 16. märtsil 2009 ja kanti registrisse sama aasta 23. aprillil. Kevaditi osaleti koristustalguil ja koostati arengukava aastateks 2010-2015. Juhatus hakkas tõsisemalt mõtlema ja otsima võimalusi oma külaseltsi ruumide saamiseks. Üritati saada rahastust Nelja Valla Kojas, et välja ehitada oma külamaja. Kooli juurde pandi käima kunstiring ja korrastati staadioni. 2013. aastal Ilmus Terje Urbaniku „Vääna-Jõesuu” (72 lk), mis käsitleb kohakandi ajalugu, lastelaagreid, suvilaid, kultuuritegelasi, taluperesid, talusid, mõisaid, merekindlusi ja kodulugu. Jätkati osalemist Harku valla vabaühenduste ümarlauas. 2015. aastal likvideeriti võlgnevus, mis tekkis seoses koristustalgutega.

2016

Uue hoo sai külaselts 2016. aasta mais, kui üldkoosolek valis seltsile innukama juhatuse. Hoogustus elanike ühinemine seltsiga, liikmeskond kasvas ligi kolm korda. 20. augustil peeti Vääna-Jõesuu külapäeva, mille raames oli esimest korda kavas elava osavõtuga meresjooksu võistlus. Sügisel paigaldati külaseltsi eestvõttel ja KOP-i toetusel koos kooliga Vääna-Jõesuu staadioni alale võimlemise trenažöörid, mis on kõigile vabaks kasutamiseks. Hiie tee äärde kaupluse parkla juurde püstitati külaseltsi infostend, millel antakse teada seltsi olulisematest sündmustest. Koolis alustasid tööd mitmesugused liikumistreeningud. Korraldati filmiõhtu noortele ja peeti vaidlusrohke ümarlaud Viti-Pääla suurarenduse asjus. Koolinoortele jagati üle saja helkuri, talisuplejad hakkasid käima jääaugus.

2017

Jaanuaris rajati kooli juurde valgustatud liuväli, veebruaris asus külaseltsi raames ametisse noorte ja kõigi elanike muresid ja probleeme kaardistav ärakuulaja ja nõuniku vaimus lepinguline töötaja koolimaja katuse all, 24 tundi nädalas.Märtsis pandi kooli juurde VJKS eestvõttel välilauatennise laud kõigile vabaks kasutamiseks. Hakati teostama võimalust rajada seltsile kooli katuse alla oma ruum.

Aprills peeti volbriõhtut, mais koristati ühiselt kooli juures ja rannas. Juunis peeti koolilõpu piknik ja augustis teist Vääna-Jõesuu külapäeva.

Septembris tähistati koolis vanavanemate päeva ühes kirbuturu ja estraadiansambli esinemisega. Mihklipäeval leidis kooli saalis aset valmisdebatt uude vallavolikokku kandideerijate ja külarahva osavõtul.

Novembris sai valmis külaseltsi oma ruum kui külakeskus kooli saali lava peal. Valmimas on VJKS elektrooniline kodulehekülg internetis, kus antakse edaspidi uudiseid ja infot.