Külaselts

Ühingu peamisteks eesmärkideks on taaselustada kandi seltsielu, edendada sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist infrastruktuuri ning aidata kaasa looduse ja kultuuripärandi säilimisele.

MTÜ Vääna-Jõesuu Külaselts väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Vääna-Jõesuu Külaseltsi kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtub Vääna-Jõesuu Külaselts Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Vääna-Jõesuu külaseltsi lugu

2009-2015

Vääna-Jõesuu külaselts (VJKS) asutati 16. märtsil 2009 ja kanti registrisse sama aasta 23. aprillil. Kevaditi osaleti koristustalguil ja koostati arengukava aastateks 2010-2015. Juhatus hakkas tõsisemalt mõtlema ja otsima võimalusi oma külaseltsi ruumide saamiseks. Üritati saada rahastust Nelja Valla Kojas, et välja ehitada oma külamaja. Kooli juurde pandi käima kunstiring ja korrastati staadioni. 2013. aastal Ilmus Terje Urbaniku „Vääna-Jõesuu” (72 lk), mis käsitleb kohakandi ajalugu, lastelaagreid, suvilaid, kultuuritegelasi, taluperesid, talusid, mõisaid, merekindlusi ja kodulugu. Jätkati osalemist Harku valla vabaühenduste ümarlauas. 2015. aastal likvideeriti võlgnevus, mis tekkis seoses koristustalgutega.

2016

Uue hoo sai külaselts 2016. aasta mais, kui üldkoosolek valis seltsile innukama juhatuse. Hoogustus elanike ühinemine seltsiga, liikmeskond kasvas ligi kolm korda. 20. augustil peeti Vääna-Jõesuu külapäeva, mille raames oli esimest korda kavas elava osavõtuga meresjooksu võistlus. Sügisel paigaldati külaseltsi eestvõttel ja KOP-i toetusel koos kooliga Vääna-Jõesuu staadioni alale võimlemise trenažöörid, mis on kõigile vabaks kasutamiseks. Hiie tee äärde kaupluse parkla juurde püstitati külaseltsi infostend, millel antakse teada seltsi olulisematest sündmustest. Koolis alustasid tööd mitmesugused liikumistreeningud. Korraldati filmiõhtu noortele ja peeti vaidlusrohke ümarlaud Viti-Pääla suurarenduse asjus. Koolinoortele jagati üle saja helkuri, talisuplejad hakkasid käima jääaugus.

2017

Jaanuaris rajati kooli juurde valgustatud liuväli, veebruaris asus külaseltsi raames ametisse noorte ja kõigi elanike muresid ja probleeme kaardistav ärakuulaja ja nõuniku vaimus lepinguline töötaja koolimaja katuse all, 24 tundi nädalas.Märtsis pandi kooli juurde VJKS eestvõttel välilauatennise laud kõigile vabaks kasutamiseks. Hakati teostama võimalust rajada seltsile kooli katuse alla oma ruum.

Aprills peeti volbriõhtut, mais koristati ühiselt kooli juures ja rannas. Juunis peeti koolilõpu piknik ja augustis teist Vääna-Jõesuu külapäeva.

Septembris tähistati koolis vanavanemate päeva ühes kirbuturu ja estraadiansambli esinemisega. Mihklipäeval leidis kooli saalis aset valmisdebatt uude vallavolikokku kandideerijate ja külarahva osavõtul.

Novembris sai valmis külaseltsi oma ruum kui külakeskus kooli saali lava peal. Valmimas on VJKS elektrooniline kodulehekülg internetis, kus antakse edaspidi uudiseid ja infot.

2018

Puutööringi käivitamine Kaido Kreek juhendamisel- veebruar
Loeng Ravimtaimedega viiruste vastu-Helve Vaarmann Anija Aiaringist- veebruar
Zumba 100 EV 100 raames- Suzanne Kulbach juhendamisel- veebruar
EV100 raames koostöös kooliga ajalootund- Heinart Puhkim- veebruar
EV 100 raames Eesti minut jäädvustada pilt Vääna-Jõesuust- veebruar
Liuvälja tegemine- Vääna Vabatahtlikud Päästjad- veebruar
Vestlusõhtu Mida mehed tegelikult tahavad- Margus Vaher, Eero Spriit, Jesper Parve- märts
Loeng Kaunid amplid ja rõdukastid- Helve Vaarmann Anija Aiaringist- märts
Ettevõtluskoolitus oma küla koolitajalt- Andro Kullerkupp- aprill
Volbriöö parkmetsas- aprill
Avati Vääna-Jõesuu noortetuba, alustas tööd noorsootöötaja Karmen Riik-Romanenkov-mai
Discgolfi raja ehitamine- mai
Teeme ära talgud koostöös kooliga- mai
Kirbuturg- mais ja septembris
Harku valla aiahooaja avamine- Harku valla grillmeistri valimine- koostöös Harku valla Aiaseltsiga- 27. mai
Külakoosolek/ üldkoosolek- juuni
Suvised treeningud- juuni, juuli, august
Külapäev- Meresjooks- 11. august
Spordiküla pühapäev- september
Vabatahtlike tunnustamine hingedepäeva kontsert- november
Jõululaat koostöös kooliga- detsember

2019

Rahvatantsu segarühm „Pööreline” osales tantsupeol 2019. Saalihoki meeskond osales mitmetel sõpruskohtumistel teiste meekondadega. Talisuplejad- osalesid Talisuplus MM 2019. Iganädalaselt toimusid treeningud külakeskuses. Toimusid traditsiooniks saanud üritused – külapäev, kirbuturg, vabatahlike tunnustamisõhtu, jõululaat.

2020

Toimusid treeningud ja rahvatantsutunnid külakeskuses ning talisuplejad kogunesid rannas 2x nädalas.

1.02 Jalutskäik mererannas mille käigus korjati kokku teele jäävat prügi. 5.02 Aafrika rütmide töötuba külakeskuses. 8.02 Vestlusõhtu: Mida mehed naistele ei räägi. 24.02 Pidulik lipu heiskamine Tabasalus koos kogukonnaga, EV sünnipäeva tähistamine külakeskuses ja päikeseloojangu suplusega mererannas. 1.03 Pavlova koogi tegemise õpituba külakeskuses. Juunis alustas suvine jumping õues. 10.07 külakeskuses muusikaline komöödia „Keisri uued rõivad“ 12.07 külaseltsi üldkoosolek. 19.07 Vääna-Jõesuu külapäev- laat külaplatsil, võistlused mererannas ja päikeseloojangu kontsert mererannas. Avatud olid ka meie kandi kodukohvikud. 17.12 Küünlaõhtu külaplatsil. 20.12 Talisuplejate jõulupiknik mererannas. 23.12 Jõuluvana külaskäik külakeskuses. Saalihoki meeskond osales mitmetel sõpruskohtumistel teiste meeskondadega. Talisuplejad, kes osalesid Talisuplus MM 2020.