Projektid

PROJEKT: Vääna-Jõesuu külamaja korrastamise III etapp-uus katus külamajale


Projekti kestvus: 01.10.2021-01.10.2022.
KOP: 3548,65 eur, seltsi omavahendid 1818,36 eur.


Projekti läbiviimise tulemusena paigaldati tulevasele külamajale uus metallkatus, tänu millele on likvideeritud katuse läbijooksud ja nüüd saab edaspidiselt asuda järgnevate renoveerimistööde teostamisele pärast vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist. „Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“, Harku Valla toetusest ja seltsi omavahenditest.


PROJEKT: Veeohutuse stendid ja päästevahendid Vääna-Jõesuu randa

Projekti kestvus: 15.09.2021-15.09.2022.
KOP: 1525,2eur, seltsi omavahendid 100 eur.

Projekti läbiviimise tulemusena paigaldati Vääna-Jõesuu avalikku randa 4 veeohutusstendi koos päästerõngaste ja valiku infoga ohuolukorras tegutsemiseks.  „Projekt on rahastatud Harjumaa kogukondliku turvalisuse 2021 programmi vahenditest“, Harku Valla toetusest ja seltsi omavahenditest koostöös Päästeametiga.


PROJEKT: Vääna-Jõesuu külamaja korrastamise I etapp-uued metalluksed külamajale

Projekti kestvus: 01.10.2020-01.10.2021.

KOP: 3555 eur, seltsi omavahendid 400 eur.

Projekti läbiviimise tulemusena paigaldati tulevasele külamajale 3 uut metallust, mis võimaldas osa külamaja ruumidest kasutusele võtta seltsi inventari ladustamiseks. „Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“, Harku Valla toetusest ja seltsi omavahenditest.


PROJEKT: Töö võrgustikega ja liikmetega

Projekti kestvus: 01.10.2020-01.10.2021.

KOP: 1964,40 eur, seltsi omavahendid 226,76 eur.

Projekti läbiviimise eesmärgiks on tõsta külaseltsi suutlikust töös uute potensiaalsete seltsi liikmetega. Haarata kaasa erinevaid kogukonna gruppe ja tõsta vabatahtlike aktiivsust seltsi töös osalemiseks. „Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“ ja seltsi omavahenditest.


PROJEKT: Vääna-Jõesuu külamaja korrastamise II etapp-uued aknad ja täiendavadmetalluksed külamajale

Projekti kestvus: 01.10.2020-01.10.2021.

KOP: 3600 eur, seltsi omavahendid 400 eur.

Projekti läbiviimise tulemusena paigaldataksetulevasele külamajale täiendavad 3 uut metallust ja 12 plastikakent, mis võimaldab täielikult sulgedakülamaja avatäited ja asuda järgnevate remonditööde planeerimisele külamaja renoveerimisel.PROJEKT: Külasädemete tänuüritus

Projekti kestvus: 01.04.2020 – 01.04.2021

KOP: 982.96 eur  ja seltsi omavahendid 137.04 eur.

Projekti läbiviimise tulemusena toimus imeilusas Vääna-Jõesuu mererannas päikeseloojangu kontsert tänuga Harku valla Avatud külade nädala eestvedajatele. „Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“ ja seltsi omavahenditest.


PROJEKT: Vääna-Jõesuu külaplatsi videovalve

Projekti kestvus: 01.09.2020-31.08.2021.

HOL: 2894,01 eur,Harku Vallavalitsus 260 eur. ja seltsi omavahendid 260 eur.

Projekti läbiviimise tulemusena paigaldati külaplatsile videovalve süsteem koostöös Vääna-Jõesuu kooliga. Projekt on rahastatud kogukondliku turvalisuse 2020. aasta toetusfooru vahenditest Siseministeeriumi poolt ning Harku Vallavalitsuse toetuse ja seltsi omavahenditega.


PROJEKT: Kogukonna tervislike eluviiside toetamine

Projekti kestvus: 02.04.2020-01.05.2021.

KOP: 4000 eur, seltsi omavahendid 690 eur.

Projekti läbiviimise tulemusena soetati külaseltsile haagissaun mida regulaarselt kasutavad talisuplejad ja mida on kogukonna liikmetel võimalik rentida. „Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“ ja seltsi omavahenditest.


PROJEKT: Täiendava helitehnika ja valgustuse komplekti soetamine Vääna-Jõesuu Külaseltsile

Projekti kestvus: 01.10.2019-01.08.2020.

KOP: 1610 eur, seltsi omavahendid 178,95 eur.

Projekti läbiviimise tulemusena soetati külaseltsile täiendav helitehnika komplekt (kõlarid, mikrofonid, kaablid).
„Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“ ja seltsi omavahenditest.


PROJEKT: Vääna-Jõesuu Külaplatsi rajamise I etapp

Projekti kestvus: 01.04.2019-01.02.2020

KOP: 1995,92 eur, seltsi omavahendid 327,01 eur.

Projekti läbiviimise tulemusena korrastati olemasolev külaplats. Platsile rajati ajutine esinemislava, lipuvarras, lõkkease, paigaldati lauad ja pingid ning külakiik. Külaplats on avalikus kasutuses ja seda kasutavad ka kooli õpilased. Heakorrastatud külaplats võimaldab edaspidi külaseltsil korraldada erinevaid üritusi platsil ja teenida sellega ka täiendavat omatulu. Platsi hooldavad külaseltsi liikmed ja vabatahtlikud.

„Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“ ja seltsi omavahenditest.


PROJEKT: Vääna-Jõesuu kogukonna külaplatsi avamine

Projekti kestvus: 01.04.2019-01.02.2020

KOP: 1980 eur, seltsi omavahendid 1202 eur

Projekt täitis oma eesmärgi väga hästi. Rajatud külaplatsile paigaldati külakiik, lipuvarras, pingid ja lauad. Plats korrastati ja rajati lõkkease. Toimus platsi avamisüritus, kus esinesid kohalikud rahvatantsijad, kooli õpilased ja ansambel Naised Köögis. Esmakordselt osales seltsi poolt korraldatud üritusel üle 200 kogukonna liikme ja nende külalise.

„Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“ ja seltsi omavahenditest.


Vääna-Jõesuu Külaseltsi olemasoleva ürituste korraldamise seadmepargi täiendamine

Projekti kestvus: 02.05.2018-02.03.2019 .Projekti käigus soetati külaseltsile raadiomikrofon, helipult-mikser, akudega ratastel muusikakeskus ja generaator. Projekti kogukulu 1814 eurot, millest KOP toetus 1622,18 eurot. Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.


Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus
Projekti kestus 07.09-31.12.2017. Toetussumma 1570 eurot, sihtotstarbeliseks tegevuseks. Toetus on määratud riigieelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi maapiirkondades. Külakeskuses toimuvad tunnid meie kandi lastele: T ja R laste rahvatants, N: laste loodusring ja R: laste spordiring/ringtreening.


„Vääna-Jõesuu külakeskuse kultuuri-ja spordiaasta” Projekti kestus 01.01.2017-31.12.2017. Toetussumma 900 eurot, sihtotstarbeliseks tegevuseks. Sihtotstarbeliseks tegevusteks on: koolilõpu piknik: 150 €; Vääna-Jõesuu külapäev: 150 €; hingedepäeva kontsert: 300 €; tantsuõhtud: 150 €; filmiõhtud: 150 €. Kõik tegevused on läbi viidud 2017. aastal.


„Tegus Vääna-Jõesuu külakeskus” Projekti kestus 01.01.2017-31.12.2017. Toetussumma 12 603 eurot, sihtotstarbeliseks tegevuseks. Sihtotstarbelisteks tegevusteks on: Vääna-Jõesuu kandi külaelu ja rahvakultuuri edendamine, erinevatele vanusrühmadele noorsootöö, vabaaja ja huvitegevuse korraldamine vastavalt toetuse taotlustele nr 18-4/16/50; Vääna-Jõesuu koolihoones Vääna-Jõesuu Külaseltsile eraldatud ruumides Vääna-Jõesuu kogukonnakeskuse avatuna hoidmine piirkondlike tegevuste läbiviimiseks.


„Vääna-Jõesuu Külaseltsi arenguhüpe külaelanike tervise nimel” Projekti kestus 01.09.2017 – 31.10.2018. Rahastaja siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetussumma 11 481.17 eurot, omafinantseering 870 eurot. Projektijuht Kristina Nurmetalu.
Projekti tulemusena on piirkonna kohalikud elanikud senisest rohkem kaasatud kogukonna arengusse, külaseltsi asjaajamine ja kommunikatsioon viidud uuele kaasaegsele tasemele ning ühingu finantsvõimekus tõusnud. Kogukonna spordielu ja tervislike eluviiside edendamine on stabiilne ja kättesaadav kõigile elanikele hoolimata soost, vanusest või rahalisest võimekusest. Juhatuse liikmete kompetents kohalikku elu edendada on tõusnud. Lisaks kohalike teenuste väljaarendamine ja ettevõtluse edendamine. Kohalik teenus tähendab käesoleva projekti kontekstis eelkõige kohalikelt kohalikele teenuste osutamiseks tingimuste loomist (matkad, sporditreeningud, tervisliku eluviisi propageerimine).


„ Vääna-Jõesuu mereteemaline külapäev” Projekti kestus 03.04.2017-01.11.2017. Rahastaja Kohaliku Omaalgatuse Programm, toetussumma 1955 eurot, omafinantseering 250 eurot. Projektijuht Kristina Nurmetalu

Projekti eesmärgiks oli  Vääna-Jõesuu kogukonnale teha ennetustööd ja anda teadmised mereohutuses ja esmaabi andmise vees ohtu sattunud inimesele. Vääna-Jõesuu rand on Harjumaa esimene avalik suplusrand. Rannas puudub rannavalve ja meie ranna eripära on suured lained.  Igal suvel on olukordasid kus lapsed/täiskasvanud on uppumisohus. Ennetustöö vajalikus jõudis külaseltsini läbi surfarite, kes on reaalselt inimesi veest päästnud. Koostöös Tilgu vabatahtlike merepäästjatega ja Roosoja Oüga tegime külapäeval 12.augustil töötubasid; esmaabi töötuba, infobuss mereohutusest. Läbi nende tegevuste jagasime infot, teadmisi ja esmaabi võtteid kogukonnale ja


„Väliürituste korraldamise vahendid” Projekti kestus 03.04.2017-03.02.2018. Rahastaja  Kohaliku  Omaalgatuse Programm, toetussumma 2494 eurot, omafinantseering 494 eurot. Projektijuht Ain Lillepalu.

Projekti eesmärgiks oli Vääna-Jõesuu Külaseltsile soetada mobiilsete väliürituste korraldamise vahend, mille abil oluliselt parandada  ürituste kvaliteeti ja hoida kokku korralduskulusid kuna need vahendid seltsil puudusid ja neid tuli igakordselt rentida.

Selts korraldab tradistsioonilist Vääna-Jõesuu külapäeva rannas, osaleb Harku valla Külade päeval, korraldab muid kogukonnale mõeldud üritusi kandi erinevates paikades. Nüüd on seltsil võimalik paremini korraldada traditsioonilisi kogukonnale mõeldud üritusi ja osaleda teistel valla ning muude vabaühenduste poolt korraldatud üritustel. Soetatud vahendeid kasutame  ka omatulu teenimiseks, rentides neid välja kogukonna liikmetele. Projekti raames soetasime külaseltsile: autohaagise, POPup telgi ja 2 kpl välimööblit.


Vääna-Jõesuu spordipargis Hiie tee 21 on avatud discgolfi harjutusrada 9 korviga.

Projekti rahastasid Harju Maavalitsus läbi KOP programmi, Harku Vallavalitsus ning Vääna-Jõesuu Külaselts omaosalusega.


„Väli tenniselaud Vääna-Jõesuu spordiparki” Projekti kestus 05.10.2016- 01.08.2017. Rahastaja Kohaliku Omaalgatuse Programm, toetusumma 1436 eurot ja omafinantseering 240 eurot. Projektijuht Ain Lillepalu.
Projekti tulemusena sai täiendust spordipark. Lõime uue sportimisvõimaluse vabas õhus. Lisaks suureneb sotsiaalne läbivus erinevate kogukonna liikmete vahel. Propageerime tervisliku eluviisi.