Juhatus

Suzanne Kulbach (seltsi esinaine)

Janela Lääne

Kristina Nurmetalu

Ain Lillepalu

Erik Laats

Kristjan Sander

Tarmo Teder